Saltar ao contido principal
Memoria 2020

Cadro nº 33. Actuacións de control no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas

 

2018

2019

2020

Actuacións xerais de comprobación

716.478

725.068

722.148

Variación %

1,2%

-0,4% 

Control de retencións

88.563

96.836

147.648

Variación %

9,3%

-52,5%