Saltar ao contido principal
Memoria 2020

Cadro nº 34. Resultados no réxime de Módulos

 

2018

2019

2020

Actuacións xerais de comprobación 

18.072

18.390

13.046

Variación %

1,8%

-29%