Saltar ao contido principal
Memoria 2020

Cadro nº 35. Actuacións de loita contra o contrabando

MATERIA

Cantidade

Nº delitos

Nº Infraccións

Valor

(millóns de euros)

Haxix(*) 154.219

504

Cocaína(*) 30.082

195

Tabaco(**)(***)

7.985.778

64

3.273

42,32

Falsificacións

2.516.384

55

1.623

41,04

Branqueo de capitais(****)

77

183,76

Fraude Fiscal(****)

18

62,68

Colaboracións interdepartamentais

380

Detidos por contrabando e branqueo de capitais

1.472

(*) Unidades en quilos

(**) Unidades en paquetes.

(***) Valor imposto defraudados.

(****) Valor delitos denunciados.