Saltar ao contido principal
Memoria 2020

Cadro nº 37. Resultados dos controis documentais e recoñecementos físicos de mercadorías nas Aduanas

 

IMPORTACIÓN

EXPORTACIÓN

DOCUMENTAL

FÍSICO

DOCUMENTAL

FÍSICO

PROTECCIÓN (sanidade exterior e sanidade animal, medidas fitosanitarias)

16.044

2.373

183.784

351

CITES (Convenio sobre o comercio internacional de especies ameazadas de fauna e flora silvestre)

7

63

42.428

340

RESIDUOS/OZONO (produtos que esgotan ou destrúen a capa de ozono)

2

74

12.726

80

BENS CULTURAIS

0

0

5.351

629

CALIDADE E SEGURIDADE DOS PRODUTOS

8.998

199

0

0

SEGURIDADE
PROHIBICIÓNS/EMBARGOS (medidas restritivas á importación ou exportación)

10.634

14.063

212.241

468

PRECURSORES E PRODUTOS QUÍMICOS

20.077

104

45.173

134

TOTAIS

55.762

16.876

501.703

2002