Saltar ao contido principal
Memoria 2020

Cadro nº 38. Actividade interventora de Impostos Especiais

 

2020

2019

% Var. 19/20

Nº Actuacións

337.520

246.356

37,00

Dilixencias

6.125

9.315

-34,24

Actas formuladas

109

127

-14,17

Expedientes Sancionadores

275

 288

4,51 -

TOTAL

344.029

256.086

34,34