Saltar ao contido principal
Memoria 2020

Cadro nº 39. Evolución da débeda pendente

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Débeda pendente a 31 de decembro (*)

17.060

19.621

20.125

21.621

22.253

23.986

26.652

30.425 

 37.690

41.959

Taxa de variación

15,0%

2,6%

5,6%

4,7%

7,8%

11,1%

14,2% 

 23,9%

11,3%

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Débeda pendente a 31 de decembro (*)

45.736

48.674

50.174

50.226

49.272

45.849

42.365

 41.628

42.770(**)

41.911

Taxa de variación

9,0%

6,4%

3,1%

0,1%

-2,0%

6,9%-

7,6%-

 -1,7%

2,7%

 -2,0%

(*) Importes en millóns de euros

(**) En 2019 produciuse un cargo extraordinario de 1.300 millóns de euros en concepto de indemnizacións por actos de terrorismo (Volver)

Evolución da débeda pendente a 31 de decembro dos anos comprendidos no período 1996 - 2020

Gráfica Evolución da débeda pendente a 31 de decembro