Saltar ao contido principal
Memoria 2020

Cadro nº 4. Cadro de persoal total

CADRO DE PERSOAL TOTAL

25.725  persoas(*)

Mulleres 13.603
Homes 12.122

(*) Inclúense  400 funcionarios en prácticas. (Volver)