Saltar ao contido principal
Memoria 2020

Cadro nº 40. Desagregación da débeda pendente

 

31/12/2020

Débeda pendente en período voluntario

17.989

Total débeda pendente en executiva

23.922

Suspendidas en período executivo

995

Débedas paralizadas por debedor en proceso concursal en período executivo

2.707

Adiadas, en compensación e outras situacións en período executivo

826

Resto de débedas en período executivo

19.394

Total débeda pendente

41.911

(*)Importes en millóns de euros