Saltar ao contido principal
Memoria 2020

Cadro nº 41. Datos relativos a débedas en executiva

Entes emisoresPendente
01/01/2020
Cargadas durante
2020
Total cancelada 2020Pendente de cobramento
31/12/2020

Débedas AEAT

17.732,9

5.957,2

5.192,9

18.497,3

Débedas outras entes

8.178,4

2.336,8

3.090,0

5.425,1

TOTAL

23.911,3

8.293,9

8.282,9

23.922,4

(*) Importes en millóns de euros