Saltar ao contido principal
Memoria 2020

Cadro nº 44. Actuacións de peritaxe e auxilio xudicial durante o proceso penal

 20192020
TOTAIS funcionarios 900 882

Datos obtidos das aplicacións corporativas