Saltar ao contido principal
Memoria 2020

Cadro nº 9. Índice de desempeño

20102011201220132014(*)2015(*)2016(*)2017(*)2018(*)2019(*)2020(*)

Resultados  (millóns euros)

10.042,87

10.463

11.517,28

10.950,18

12.317,72

15.664

14.883

14.792

15.088

15.714

17.274

Persoal AEAT

27.880

27.613

26.962

26.231

25.742

25.429

24.839(**) 24.993(**) 24.849(**) 25.260(**) 25.325(**)

Resultados/Persoal (millóns euros)

380,22

378,92

427,17

417,45

478,51

615,99

599,19

591,85

607.187

622.090

682.093

Miles de euros

(*) A partir de 2013 inclúese a minoración de devolucións derivadas de solicitudes de rectificación de autoliquidacións

(**) Non se inclúen os funcionarios en prácticas: 175 en 2016, 159 en 2017, 90 en 2018, 140 en 2019 e 400 en 2020

Gráfico índice de desempeño 2009-2020