Saltar ao contido principal
Memoria 2020

Gráfico nº 14. Evolución da recadación tributaria xestionada pola Axencia Tributaria

Grafico de liñas sobre a evolución da recadación tributaria xestionada pola Axencia Tributaria

Importes en miles de millóns de euros.

As diferenzas existentes cos datos publicados en anteriores Memorias débense a axustes numéricos por consolidación de datos.

Datos provisionais.