Saltar ao contido principal
Memoria 2020

Gráfico nº 28. Evolución do importe de adiamentos solicitados (en millóns de euros)

Gráfica Evolución importe adiamentos solicitados