Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

2. Información básica

Responsable Dirección Xeral da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
Finalidade Aplicación efectiva do sistema tributario estatal e aduaneiro.
Lexitimación Cumprimento dunha obriga legal.
Destinatarios Outras administracións públicas do ámbito nacional e internacional.
Dereitos

Dereito de acceso.

Dereito de rectificación.

Dereito de supresión (Dereito ao esquecemento).

Dereito de oposición.

Dereito á limitación do tratamento.

Dereito á portabilidade dos datos.

Procedencia Do mesmo interesado, doutras Administracións Públicas, doutras persoas físicas distintas ao interesado, de entidades privadas, de rexistros públicos e de fontes accesibles ao público.
Consentimento Naqueles casos onde legalmente cumpra conseguir o consentimento do interesado procederase a solicitaro de acordo aos requisitos esixidos pola normativa vixente.
Delegado de Protección de Datos Poderase pór en contacto co delegado de Protección de Datos da Axencia Tributaria a través do enderezo de correo electrónico: dpd@correo.aeat.es

Ademais do descrito anteriormente, realízanse outros tratamentos non asociados á xestión sistema tributario estatal e aduaneiro, cuxa finalidade e a información detallada do tratamento descríbese en cada unha das actividades de tratamento deste tipo que realiza a AEAT e que están accesibles no rexistro de actividades de tratamento.

Rexistro das actividades de tratamento