Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

3.5. Lexitimación

Segundo o artigo 6.1.c do Regulamento UE 2016/679, os datos de carácter persoal poderán ser tratados cando “o tratamento cómpre para o cumprimento dunha obriga legal aplicable ao responsable do tratamento ”.

A Axencia Tributaria, por lei, ten encomendada a aplicación efectiva do sistema tributario estatal e aduaneiro. Polo tanto, os tratamentos realizados no cumprimento das devanditas obrigas están lexitimados, de acordo aos requisitos que esixe o Regulamento UE 2016/679.

Ademais do descrito anteriormente, realízanse outros tratamentos non asociados á xestión sistema tributario estatal e aduaneiro, cuxa lexitimación se describe en cada unha das actividades de tratamento deste tipo que realiza a Axencia Tributaria e que están accesibles no rexistro de actividades de tratamento.

Rexistro das actividades de tratamento