Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

4.1.1. Reclamación ante Autoridade de Control

O interesado, no caso de non estar conforme con algunha resolución, ten dereito a realizar unha reclamación, seguindo a seguinte orde:

  • Ante o delegado de Protección de Datos.
  • Ante a Axencia Española de Protección de Datos, ou, se é o caso, ante á Autoritat Catalá de Protecció de Dades ou a Axencia Vasca de Protección de Datos.
  • Unha vez terminada a vía administrativa, ten dereito a exercitar as accións xudiciais que considere pertinentes.
Axencia Española de Protección de Datos