Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

4. Exercicio de dereitos

En virtude dos artigos 15 a 22 do Regulamento (UE) 2016/679 os interesados poden exercitar unha serie de dereitos sobre os seus datos, que se enumeran a continuación:

Exercicio de dereitos
  1. 4.1. Introdución
  2. 4.2. Dereito de acceso
  3. 4.3. Dereito de rectificación
  4. 4.4. Dereito de supresión
  5. 4.5. Dereito de oposición
  6. 4.6. Dereito á limitación do tratamento
  7. 4.7. Dereito á portabilidade dos datos