Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

4.4. Dereito de supresión

Segundo o artigo 17 do Regulamento (UE) 2016/679.

Dereito de supresión.

 1. O interesado terá dereito a obter sen dilación indebida do responsable do tratamento a supresión dos datos persoais que lle concirnan, o cal estará obrigado a suprimir sen dilación indebida os datos persoais cando concorra algunha das circunstancias seguintes:
  1. os datos persoais xa non sexan necesarios en relación cos fins para os que foron recollidos ou tratados doutro xeito;
  2. o interesado retire o consentimento en que se basea o tratamento de conformidade co artigo 6, apartado 1, letra a), ou o artigo 9, apartado 2, letra a), e este non baséese noutro fundamento xurídico;
  3. o interesado opóñase ao tratamento de acordo co artigo 21, apartado 1, e non prevalezan outros motivos lexítimos para o tratamento, ou o interesado opóñase ao tratamento de acordo co artigo 21, apartado 2;
  4. os datos persoais fosen tratados ilicitamente;
  5. os datos persoais deban suprimirse para o cumprimento dunha obriga legal establecida no Dereito da Unión ou dos Estados membros que se aplique ao responsable do tratamento;
  6. os datos persoais obtivésense en relación coa oferta de servizos da sociedade da información mencionada no artigo 8, apartado 1.”
 1. 4.4.1. Quen pode exercitaro?
 2. 4.4.2. Como poden contestarme e que debo obter?
 3. 4.4.3. Procedemento para exercero
 4. 4.4.4. Excepcións