Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

4.6. Dereito á limitación do tratamento

Segundo o artigo 18 do Regulamento UE 2016/679.

Dereito de limitación do tratamento

 1. O interesado terá dereito a obter do responsable do tratamento a limitación do tratamento dos datos cando se cumpra algunha das condicións seguintes:
  1. o interesado impugne a exactitude dos datos persoais, durante un prazo que permita ao responsable verificar a exactitude dos mesmos;
  2. o tratamento sexa ilícito e o interesado opóñase á supresión dos datos persoais e solicite no seu lugar a limitación do seu uso;
  3. o responsable xa non necesite os datos persoais para os fins do tratamento, pero o interesado necesíteos para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións;
  4. o interesado opuxésese ao tratamento en virtude do artigo 21, apartado 1, mentres se verifica se os motivos lexítimos do responsable prevalecen sobre os do interesado.
 1. 4.6.1. Quen pode exercitaro?
 2. 4.6.2. Como poden contestarme e que debo obter?
 3. 4.6.3. Procedemento para exercero
 4. 4.6.4. Excepcións