Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

4.1.6. Custo

En calquera caso, o exercicio dos dereitos é gratuíto.

Só poderá cobrarse un canon razoable en función dos custos administrativos:

  • Cando as solicitudes sexan manifestamente infundadas ou excesivas, especialmente debido ao seu carácter repetitivo.
  • Cando o interesado demande máis dunha copia dos seus datos ao exercer o dereito de acceso.