Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

5.10. Expedientes Non Procesuais

Descrición da actividade

Arquivo, xestión, instrumento informativo e avaliación dos servizos dados nas xestións con outros Departamentos da Axencia e entes externos (Avogacías do Estado, Tribunais, etc.) e de organización interna propia do funcionamento do propio Servizo Xurídico.

Finalidade

Aplicación efectiva do sistema tributario estatal e aduaneiro.

Interesados

 • Contribuíntes e suxeitos obrigados

 Datos

 • Datos do interesado: DNI/NIF, Nome e Apelidos
 • Materias sobre as que versa a consulta do interesado
 • Responsables da elaboración da resposta: Nome e apelidos

 Tratamentos

 • Recollida 
 • Rexistro
 • Almacenaxe
 • Estruturación 
 • Modificación
 • Actualización
 • Copia
 • Análise
 • Consulta
 • Extracción
 • Difusión
 • Interconexión
 • Limitación
 • Supresión 
 • Destrución
 • Outros

Destinatarios

 • Servizo Xurídico

Transferencias internacionais

Non se prevén

Prazos previstos para a supresión

Os datos solicitados non se borrarán e permanecerán nas bases de datos da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para poder dar cobertura a posibles requirimentos legais ou outro tipo de reclamacións que poidan xurdir.

Elaboración de perfís

De acordo coas accións encomendadas á AEAT para o exercicio das súas funcións, os datos das actividades poderán ser tratados para a análise e minaría de datos.

Medidas técnicas/organizativas

Todos os datos tratados foron avaliados a través dunha análise de riscos, obtendo a relación de medidas técnicas e organizativas a aplicar.

As devanditas medidas foron aplicadas de acordo co Plan de adecuación aprobado.

Máis información

Este ficheiro contén información de xestións con outros Departamentos da Axencia e entes externos (Avogacías do Estado, Tribunais, etc.) e de organización interna propia do funcionamento do propio Servizo Xurídico. O uso principal deste ficheiro, ademais de como instrumento informativo, é servir de arquivo e de ferramenta de xestión e avaliación do Servizo, a través da análise e minaría de datos.