Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

5.12. CDC - Cidadáns

Descrición da actividade

Queixas ou suxestións que se produzan pola aplicación do sistema tributario que realizan os órganos do Estado ou polos restantes causas a que se refire o artigo 7 do Real decreto 1676/2009, do 13 de novembro.

Finalidade

Aplicación efectiva do sistema tributario estatal e aduaneiro.

Interesados

 • Cidadáns e outros suxeitos obrigados que necesitan identificarse con NIF no caso de queixas pero non así no caso de suxestións.

 Datos

 • DNI/NIF, Nome e Apelidos
 • Teléfono (opcional), Domicilio (opcional), Correo Electrónico (opcional),
 • Información sobre a queixa ou suxestión

 Tratamentos

 • Recollida 
 • Rexistro
 • Almacenaxe
 • Estruturación 
 • Modificación
 • Actualización
 • Copia
 • Análise
 • Consulta
 • Extracción
 • Difusión
 • Interconexión
 • Limitación
 • Supresión 
 • Destrución
 • Outros

Destinatarios

 • Órganos da Administración encargados da aplicación do sistema tributario estatal.

Transferencias internacionais

Non se prevén

Prazos previstos para a supresión

Os datos solicitados non se borrarán e permanecerán nas bases de datos da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para poder dar cobertura a posibles requirimentos legais ou outro tipo de reclamacións que poidan xurdir.

Elaboración de perfís

De acordo coas accións encomendadas á AEAT para o exercicio das súas funcións, os datos das actividades poderán ser tratados para a análise e minaría de datos.

Medidas técnicas/organizativas

Todos os datos tratados foron avaliados a través dunha análise de riscos, obtendo a relación de medidas técnicas e organizativas a aplicar.

As devanditas medidas foron aplicadas de acordo co Plan de adecuación aprobado.

Máis información

Dispor dun ficheiro coas queixas ou suxestións que fan os cidadáns con respecto aos servizos que reciben nas súas relacións coa Axencia Tributaria e da tramitación das mesmas.