Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

5.14. Sucesións e Doazóns

Descrición da actividade

Almacenaxe e xestión da relación de causantes, herdeiros, doadores e suxeitos pasivos relacionados nas transmisións ou doazóns, así como datos dos bens transmitidos ou doados. Cobre aos non residentes e as cidades autónomas de Ceuta e Melilla. No resto de territorios a competencia é das CCAA.

Finalidade

Aplicación efectiva do sistema tributario estatal e aduaneiro.

Interesados

 • Contribuíntes e suxeitos obrigados.

 Datos

 • DNI/NIF, Nome e Apelidos, Sinatura electrónica, Correo electrónico
 • Características persoais
 • Saúde - Minusvalía
 • Datas e bens transmitidos

 Tratamentos

 • Recollida 
 • Rexistro
 • Almacenaxe
 • Estruturación 
 • Modificación
 • Actualización
 • Copia
 • Análise
 • Consulta
 • Extracción
 • Difusión
 • Interconexión
 • Limitación
 • Supresión 
 • Destrución
 • Outros

Destinatarios

Non se prevén

Transferencias internacionais

Non se prevén

Prazos previstos para a supresión

Os datos solicitados non se borrarán e permanecerán nas bases de datos da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para poder dar cobertura a posibles requirimentos legais ou outro tipo de reclamacións que poidan xurdir.

Elaboración de perfís

De acordo coas accións encomendadas á AEAT para o exercicio das súas funcións, os datos das actividades poderán ser tratados para a análise e minaría de datos.

Medidas técnicas/organizativas

Todos os datos tratados foron avaliados a través dunha análise de riscos, obtendo a relación de medidas técnicas e organizativas a aplicar.

As devanditas medidas foron aplicadas de acordo co Plan de adecuación aprobado.

Máis información