Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

5.16. Devolución de IVE non establecidos

Descrición da actividade

Tramitación das solicitudes de devolución do IVE. Para iso trátase a relación de empresarios ou profesionais non establecidos en territorio de aplicación do IVE, así como as facturas que achegan para os efectos de devolución do IVE.

Finalidade

Aplicación efectiva do sistema tributario estatal e aduaneiro.

Interesados

 • Contribuíntes e suxeitos obrigados.

 Datos

 • DNI/NIF, Nome e Apelidos, Enderezo, Teléfono, Sinatura electrónica, correo electrónico, conta bancaria
 • Económicos, financeiros e de seguros
 • Facturas acreditativas do gasto

 Tratamentos

 • Recollida 
 • Rexistro
 • Almacenaxe
 • Estruturación 
 • Modificación
 • Actualización
 • Copia
 • Análise
 • Consulta
 • Extracción
 • Difusión
 • Interconexión
 • Limitación
 • Supresión 
 • Destrución
 • Outros

Destinatarios

Non se prevén

Transferencias internacionais

Non se prevén

Prazos previstos para a supresión

Os datos solicitados non se borrarán e permanecerán nas bases de datos da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para poder dar cobertura a posibles requirimentos legais ou outro tipo de reclamacións que poidan xurdir.

Elaboración de perfís

De acordo coas accións encomendadas á AEAT para o exercicio das súas funcións, os datos das actividades poderán ser tratados para a análise e minaría de datos.

Medidas técnicas/organizativas

Todos os datos tratados foron avaliados a través dunha análise de riscos, obtendo a relación de medidas técnicas e organizativas a aplicar.

As devanditas medidas foron aplicadas de acordo co Plan de adecuación aprobado.

Máis información