Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

5.17. Sancións

Descrición da actividade

Soporte para a tramitación de sancións por infraccións administrativas (tanto procedemento xeral como tributario). Trátanse expedientes sancionadores de IIEE, comercio exterior, inspección de Aduanas e Impostos Especiais, INTRASTAT e Recadación.

Finalidade

Aplicación efectiva do sistema tributario estatal e aduaneiro.

Interesados

 • Contribuíntes e suxeitos obrigados.

 Datos

 • DNI/NIF, Nome e Apelidos, Enderezo
 • Económicos, financeiros e de seguros
 • Oficina Xestora, Datas, Cualificación e importes

 Tratamentos

 • Recollida 
 • Rexistro
 • Almacenaxe
 • Estruturación 
 • Modificación
 • Actualización
 • Copia
 • Análise
 • Consulta
 • Extracción
 • Difusión
 • Interconexión
 • Limitación
 • Supresión 
 • Destrución
 • Outros

Destinatarios

Non se prevén

Transferencias internacionais

Non se prevén

Prazos previstos para a supresión

Os datos solicitados non se borrarán e permanecerán nas bases de datos da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para poder dar cobertura a posibles requirimentos legais ou outro tipo de reclamacións que poidan xurdir.

Elaboración de perfís

De acordo coas accións encomendadas á AEAT para o exercicio das súas funcións, os datos das actividades poderán ser tratados para a análise e minaría de datos.

Medidas técnicas/organizativas

Todos os datos tratados foron avaliados a través dunha análise de riscos, obtendo a relación de medidas técnicas e organizativas a aplicar.

As devanditas medidas foron aplicadas de acordo co Plan de adecuación aprobado.

Máis información

Inclúe unha relación de persoas sancionadas por infraccións administrativas (tanto procedemento xeral como tributario). Expedientes sancionadores de IIEE, comercio exterior, inspección de Aduanas e Impostos Especiais, INTRASTAT e Recadación. Dá soporte para a tramitación das mesmas.