Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

5.19. Base de datos de información de Vixilancia Aduaneira

Descrición da actividade

Almacenaxe e xestión da información sobre as persoas físicas e xurídicas que son obxecto de investigación para a prevención e represión de infraccións administrativas e penais en materia de contrabando, fraude fiscal e aduaneira, branqueo de capitais ou economía mergullada, así como os expedientes asociados.

Finalidade

Aplicación efectiva do sistema tributario estatal e aduaneiro.

Interesados

 • Vixilancia aduaneira
 • FCSE
 • Organismos UE e internacionais

 Datos

 • DNI/NIF, Nome e Apelidos, Enderezo, Teléfono, Imaxe/Voz, Marcas físicas, Alias
 • Características persoais
 • Circunstancias sociais
 • Académicos e profesionais
 • Información comercial
 • Económicos, financeiros e de seguros

 Tratamentos

 • Recollida 
 • Rexistro
 • Almacenaxe
 • Estruturación 
 • Modificación
 • Actualización
 • Copia
 • Análise
 • Consulta
 • Extracción
 • Difusión
 • Interconexión
 • Limitación
 • Supresión 
 • Destrución
 • Outros

Destinatarios

 • Forzas e Corpos de Seguridade
 • CITCO
 • Órganos xurisdicionais

Transferencias internacionais

 • Organismos internacionais - Bancos intervidos

Prazos previstos para a supresión

Os datos solicitados non se borrarán e permanecerán nas bases de datos da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para poder dar cobertura a posibles requirimentos legais ou outro tipo de reclamacións que poidan xurdir.

Elaboración de perfís

De acordo coas accións encomendadas á AEAT para o exercicio das súas funcións, os datos das actividades poderán ser tratados para a análise e minaría de datos.

Medidas técnicas/organizativas

Todos os datos tratados foron avaliados a través dunha análise de riscos, obtendo a relación de medidas técnicas e organizativas a aplicar.

As devanditas medidas foron aplicadas de acordo co Plan de adecuación aprobado.

Máis información