Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

5.20. Sancións, recargas e intereses

Descrición da actividade

Detección e tramitación de infraccións tributarias en materia de xestión e de obrigas tributarias accesorias (recargas e xuros de mora). Para iso, trátase información sobre a relación de persoas físicas e xurídicas a quen se lles vai a iniciar, éstáse tramitando ou finalizouse un expediente sancionador, de recarga e / ou xuros de mora e as súas correspondentes perdas de redución.

Finalidade

Aplicación efectiva do sistema tributario estatal e aduaneiro.

Interesados

 • Contribuíntes e suxeitos obrigados

 Datos

 • DNI/NIF, Nome e Apelidos, Enderezo
 • Datos de expediente e estado de tramitación
 • Datos de infraccións: infraccións administrativas

 Tratamentos

 • Recollida 
 • Rexistro
 • Almacenaxe
 • Estruturación 
 • Modificación
 • Actualización
 • Copia
 • Análise
 • Consulta
 • Extracción
 • Difusión
 • Interconexión
 • Limitación
 • Supresión 
 • Destrución
 • Outros

Destinatarios

Non se prevén

Transferencias internacionais

Non se prevén

Prazos previstos para a supresión

Os datos solicitados non se borrarán e permanecerán nas bases de datos da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para poder dar cobertura a posibles requirimentos legais ou outro tipo de reclamacións que poidan xurdir.

Elaboración de perfís

De acordo coas accións encomendadas á AEAT para o exercicio das súas funcións, os datos das actividades poderán ser tratados para a análise e minaría de datos.

Medidas técnicas/organizativas

Todos os datos tratados foron avaliados a través dunha análise de riscos, obtendo a relación de medidas técnicas e organizativas a aplicar.

As devanditas medidas foron aplicadas de acordo co Plan de adecuación aprobado.

Máis información