Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

5.24. Aplicacións móbiles da AEAT

Descrición da actividade

Proporcionar servizos da AEAT aos cidadáns, así como ao persoal que ten acceso ao Sistema de Información da AEAT a través dos seus dispositivos móbiles.

Finalidade

Aplicación efectiva do sistema tributario estatal e aduaneiro.

Proporcionar unha vía de uso adicional dos servizos proporcionados pola AEAT.

Lexitimación

Segundo o artigo 6.1.a do Regulamento UE 2016/679, os datos de carácter persoal poderán ser tratados se “o interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos”.

Interesados

 • Contribuíntes e suxeitos obrigados
 • Persoal que accede ao Sistema de Información da AEAT

 Datos

 • NIF, número de teléfono, conta do google ou Apple, IMEI
 • DNI/NIE/pasaporte, código de usuario e datos de contacto corporativo (para o caso de persoal que accede ao Sistema de Información da AEAT)
 • Modelo e SO de dispositivos móbiles usados
 • Datos necesarios para ofrecer o servizo, os cales, en función do servizo concreto, xa están recollidos no tratamento correspondente e especificado na correspondente Política de Privacidade da aplicación.

 Tratamentos

 • Recollida 
 • Rexistro
 • Almacenaxe
 • Estruturación 
 • Modificación
 • Actualización
 • Copia
 • Análise
 • Consulta
 • Extracción
 • Difusión
 • Interconexión
 • Limitación
 • Supresión 
 • Destrución
 • Outros

Destinatarios

Non se prevén

Transferencias internacionais

Non se prevén

Prazos previstos para a supresión

Os datos almacenados no dispositivo poderán ser eliminados en calquera momento polo usuario.

Os datos correspondentes ao servizo proporcionado atenderán ao especificado no seu tratamento concreto.

Elaboración de perfís

De acordo coas accións encomendadas á AEAT para o exercicio das súas funcións, os datos das actividades poderán ser tratados para a análise e minaría de datos.

Medidas técnicas/organizativas

Todos os datos tratados foron avaliados a través dunha análise de riscos, obtendo a relación de medidas técnicas e organizativas a aplicar.

As devanditas medidas foron aplicadas de acordo co Plan de adecuación aprobado.

Máis información