Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

5.26. Asistencia aos contribuíntes

Descrición da actividade

Xestión da asistencia aos contribuíntes, tales como atención de dúbidas, servizos de asistencia tributaria, incidencias, consultas, erros ou problemas informáticos, tanto de forma presencial como remota.

Inclúe a xestión do sistema de Cita para a atención dos contribuíntes e información relativa ás devanditas citas.

Así mesmo, inclúese o tratamento das posibles verificacións, consulta do histórico dos asesoramentos realizados, optimización, garantía, avaliación da calidade e mellora do servizo.

Finalidade

Aplicación efectiva do sistema tributario estatal e aduaneiro.

Mellora na asistencia aos cidadáns.

Interesados

 • Contribuíntes e suxeitos obrigados
 • Solicitantes
 • Apoderados / representantes

 Datos

 • DNI/NIF, CIF, Nome e Apelidos, Imaxe/Voz, enderezo IP, correo electrónico, teléfono
 • Tipo de servizo, descrición do servizo
 • Canle, centro, data e hora da cita solicitada, data e hora da asistencia, funcionario que atende
 • Datos de apoderamento e representación
 • Datos de transcendencia tributaria relativos ao servizo prestado
 • Datos de atención: tempos de espera, avaliación da calidade e atención recibida polos contribuíntes.

 Tratamentos

 • Recollida 
 • Rexistro
 • Almacenaxe
 • Estruturación 
 • Modificación
 • Actualización
 • Copia
 • Análise
 • Consulta
 • Extracción
 • Difusión
 • Interconexión
 • Limitación
 • Supresión 
 • Destrución
 • Outros

Destinatarios

Non se prevén

Transferencias internacionais

Non se prevén

Prazos previstos para a supresión

Os datos solicitados non se borrarán e permanecerán nas bases de datos da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para poder dar cobertura a posibles requirimentos legais ou outro tipo de reclamacións que poidan xurdir.

Elaboración de perfís

De acordo coas accións encomendadas á AEAT para o exercicio das súas funcións, os datos das actividades poderán ser tratados para a análise e minaría de datos para ofrecer un mellor servizo ao cidadán.

Medidas técnicas/organizativas

Todos os datos tratados foron avaliados a través dunha análise de riscos, obtendo a relación de medidas técnicas e organizativas a aplicar.

As devanditas medidas foron aplicadas de acordo co Plan de adecuación aprobado.

Máis información

Contén as gravacións das conversacións telefónicas, videochamadas así como a información recollida no Centro de Atención Telefónica ao cidadán cando este utiliza este medio de contacto coa AEAT.