Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

5.28. Procedemento inspector

Descrición da actividade

Xestión dos procedementos inspectores de tributos que se realizan.

Trátase información das fases previas, actas e actuacións asociadas, así como información relevante das persoas físicas e entidades xurídicas asociadas aos devanditos procedementos.

Finalidade

Aplicación efectiva do sistema tributario estatal e aduaneiro.

Interesados

 • Contribuíntes en actuacións inspectoras ou fases previas

 Datos

 • DNI/NIF, Nome e Apelidos, Enderezo, Clave de conexión con datos, identificativo non residentes
 • Características persoais
 • Información comercial
 • Transaccións de bens e servizos

 Tratamentos

 • Recollida 
 • Rexistro
 • Almacenaxe
 • Estruturación 
 • Modificación
 • Actualización
 • Copia
 • Análise
 • Consulta
 • Extracción
 • Difusión
 • Interconexión
 • Limitación
 • Supresión 
 • Destrución
 • Outros

Destinatarios

 • Órganos das CCAA
 • CCAA
 • Órganos da Admón . local
 • EELL
 • Cámaras de comercio, industria e navegación
 • Servizo Xurídico
 • Defensor da vila

Transferencias internacionais

Non se prevén

Prazos previstos para a supresión

Os datos solicitados non se borrarán e permanecerán nas bases de datos da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para poder dar cobertura a posibles requirimentos legais ou outro tipo de reclamacións que poidan xurdir.

Elaboración de perfís

De acordo coas accións encomendadas á AEAT para o exercicio das súas funcións, os datos das actividades poderán ser tratados para a análise e minaría de datos.

Medidas técnicas/organizativas

Todos os datos tratados foron avaliados a través dunha análise de riscos, obtendo a relación de medidas técnicas e organizativas a aplicar.

As devanditas medidas foron aplicadas de acordo co Plan de adecuación aprobado.

Máis información