Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

5.2. Socios, partícipes, representantes

Descrición da actividade

Xestión e obtención de información de contribuíntes, xa sexan persoas físicas ou xurídicas. Para iso, trátanse a maioría dos datos censuais, incluíndo o histórico dos mesmos.

Finalidade

Aplicación efectiva do sistema tributario estatal e aduaneiro

Interesados

 •  Representantes legais

Datos

 • DNI, Nome e Apelidos, Porcentaxes de participación
 • Documentos normalizados aprobados pola Administración, poderes ou outros documentos públicos ou privados e data de validez

Tratamentos

 • Recollida
 • Rexistro
 • Almacenaxe
 • Estruturación
 • Modificación
 • Actualización
 • Copia
 • Análise
 • Consulta
 • Extracción
 • Difusión
 • Interconexión
 • Limitación
 • Supresión
 • Destrución
 • Outros

Destinatarios

Non se prevén

Transferencias internacionais

Non se prevén

Prazos previstos para a supresión

Os datos solicitados non se borrarán e permanecerán nas bases de datos da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para poder dar cobertura a posibles requirimentos legais ou outro tipo de reclamacións que poidan xurdir.

Elaboración de perfís

De acordo coas accións encomendadas á AEAT para o exercicio das súas funcións, os datos das actividades poderán ser tratados para a análise e minaría de datos.

Medidas técnicas/organizativas

Todos os datos tratados foron avaliados a través dunha análise de riscos, obtendo a relación de medidas técnicas e organizativas a aplicar.

As devanditas medidas foron aplicadas de acordo co Plan de adecuación aprobado.

Máis información

O ficheiro constitúe o repositorio de relacións censuais de participación e representación entre contribuíntes, así como estado e histórico. O ficheiro recolle pois os socios, membros ou partícipes de entidades. Tamén recolle a relación de representantes de persoas físicas ou xurídicas, xa sexan estes tamén compareces físicas ou xurídicas. A este ficheiro acceden diferentes áreas funcionais para seleccionar aqueles NIFs que teñen unha relación de participación, conxunto de membros, societaria ou de representación con outro NIF.