Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

5.3. Contribuíntes Presuntos / Non declarantes

Descrición da actividade

Xestión e control tributario dos contribuíntes non declarantes de varios dos modelos tributarios que xestiona a Axencia, incluíndo tamén aqueles que aínda constando declaración, os importes das mesmas difiran dos esperados.

Finalidade

Aplicación efectiva do sistema tributario estatal e aduaneiro

Interesados

 • Contribuíntes e obrigados Datos

 Datos

 • DNI, Nome e Apelidos, obrigas presuntamente incumpridas e importes

Tratamentos

 • Recollida
 • Rexistro
 • Almacenaxe
 • Estruturación
 • Modificación
 • Actualización
 • Copia
 • Análise
 • Consulta
 • Extracción
 • Difusión
 • Interconexión
 • Limitación
 • Supresión
 • Destrución
 • Outros

Destinatarios

Non se prevén

Transferencias internacionais

Non se prevén

Prazos previstos para a supresión

Os datos solicitados non se borrarán e permanecerán nas bases de datos da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para poder dar cobertura a posibles requirimentos legais ou outro tipo de reclamacións que poidan xurdir

Elaboración de perfís

De acordo coas accións encomendadas á AEAT para o exercicio das súas funcións, os datos das actividades poderán ser tratados para a análise e minaría de datos.

Medidas técnicas/organizativas

Todos os datos tratados foron avaliados a través dunha análise de riscos, obtendo a relación de medidas técnicas e organizativas a aplicar.

As devanditas medidas foron aplicadas de acordo co Plan de adecuación aprobado.

Máis información

No ficheiro recóllense os contribuíntes non declarantes de varios dos modelos tributarios que xestiona a Axencia, incluíndo tamén aqueles que aínda constando declaración, os importes das mesmas difiran dos esperados. Este ficheiro utilízase na xestión e control tributario, accedendo ao mesmo as aplicacións xestoras encargadas da tramitación dos expedientes asociados.