Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

5.32. Autorizacións de comercio exterior

Descrición da actividade

Toma de decisións relacionadas coa aplicación da lexislación aduaneira en diferentes ámbitos do comercio exterior para o control fiscal e xestión de riscos en comercio exterior.

Finalidade

Aplicación efectiva do sistema tributario estatal e aduaneiro.

Interesados

 • Contribuíntes e suxeitos obrigados (persoas que necesiten autorizacións en virtude de normativa aduaneira)
 • Operadores de comercio exterior de terceiros países

 Datos

 • NIF/DNI, Nome e Apelidos, Enderezo, Teléfono, Sinatura electrónica
 • Información comercial
 • Económicos
 • Antecedentes penais - delitos económicos

Tratamentos

 • Recollida 
 • Rexistro
 • Almacenaxe
 • Estruturación 
 • Modificación
 • Actualización
 • Copia
 • Análise
 • Consulta
 • Extracción
 • Difusión
 • Interconexión
 • Limitación
 • Supresión 
 • Destrución
 • Outros

Destinatarios

 • Outros órganos da CA (á Administración Tributaria Canaria no marco das súas competencias)
 • Á Unión Europea e outros Estados membros da Unión Europea no marco de sistemas transeuropeos de comercio exterior

Transferencias internacionais

Non se prevén

Prazos previstos para a supresión

Os datos solicitados non se borrarán e permanecerán nas bases de datos da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para poder dar cobertura a posibles requirimentos legais ou outro tipo de reclamacións que poidan xurdir.

Elaboración de perfís

De acordo coas accións encomendadas á AEAT para o exercicio das súas funcións, os datos das actividades poderán ser tratados para a análise e minaría de datos.

Medidas técnicas/organizativas

Todos os datos tratados foron avaliados a través dunha análise de riscos, obtendo a relación de medidas técnicas e organizativas a aplicar.

As devanditas medidas foron aplicadas de acordo co Plan de adecuación aprobado.

Máis información