Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

5.34. Protección de marcas

Descrición da actividade

Protección dos dereitos das marcas das empresas inscritas por solicitude na base de datos coordinada coa Unión Europea, chamada COPIS. Conforme ao previsto na lexislación comunitaria.

Finalidade

Aplicación efectiva do sistema tributario estatal e aduaneiro.

Interesados

 • Solicitantes (solicitantes de protección de marcas)

 Datos

 • NIF/DNI, Nome e Apelidos, Enderezo, Teléfono, Sinatura electrónica
 • Información comercial

Tratamentos

 • Recollida 
 • Rexistro
 • Almacenaxe
 • Estruturación 
 • Modificación
 • Actualización
 • Copia
 • Análise
 • Consulta
 • Extracción
 • Difusión
 • Interconexión
 • Limitación
 • Supresión 
 • Destrución
 • Outros

Destinatarios

 • Á Unión Europea e outros Estados Membro da Unión Europea

Transferencias internacionais

Non se prevén

Prazos previstos para a supresión

Os datos solicitados non se borrarán e permanecerán nas bases de datos da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para poder dar cobertura a posibles requirimentos legais ou outro tipo de reclamacións que poidan xurdir.

Elaboración de perfís

De acordo coas accións encomendadas á AEAT para o exercicio das súas funcións, os datos das actividades poderán ser tratados para a análise e minaría de datos.

Medidas técnicas/organizativas

Todos os datos tratados foron avaliados a través dunha análise de riscos, obtendo a relación de medidas técnicas e organizativas a aplicar.

As devanditas medidas foron aplicadas de acordo co Plan de adecuación aprobado.

Máis información