Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

5.4. Requirimentos

Descrición da actividade

Xestión e seguimento dos requirimentos enviados a contribuíntes e a súa evolución.

Finalidade

Aplicación efectiva do sistema tributario estatal e aduaneiro

Interesados

 •  Contribuíntes e obrigados

Datos

 •  DNI, Nome e Apelidos
 • Modelos e exercicios requiridos
 • Información sobre o estado da notificación
 • Número de requirimentos necesarios e sanción imposta, se é o caso, por non atender requirimentos debidamente notificados

Tratamentos

 • Recollida
 • Rexistro
 • Almacenaxe
 • Estruturación
 • Modificación
 • Actualización
 • Copia
 • Análise
 • Consulta
 • Extracción
 • Difusión
 • Interconexión
 • Limitación
 • Supresión
 • Destrución
 • Outros

Destinatarios

Non se prevén.

Transferencias internacionais

Non se prevén.

Prazos previstos para a supresión

Os datos solicitados non se borrarán e permanecerán nas bases de datos da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para poder dar cobertura a posibles requirimentos legais ou outro tipo de reclamacións que poidan xurdir.

Elaboración de perfís

De acordo coas accións encomendadas á AEAT para o exercicio das súas funcións, os datos das actividades poderán ser tratados para a análise e minaría de datos.

Medidas técnicas/organizativas

Todos os datos tratados foron avaliados a través dunha análise de riscos, obtendo a relación de medidas técnicas e organizativas a aplicar.

As devanditas medidas foron aplicadas de acordo co Plan de adecuación aprobado.

Máis información

Repositorio empregado por varias áreas funcionais da Axencia Tributaria para anotar os requirimentos enviados a contribuíntes e a súa evolución. A finalidade do ficheiro é polo tanto a xestión e o control fiscal.