Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

5.40. Rexistro de traballadores fronteirizos na Administración de Aduanas e Impostos Especiais da Liña da Concepción

Descrición da actividade

Xestión das persoas autorizadas a utilizar o beneficio do circuíto vermello. Os viaxeiros que non conduzan bens que deban ser obxecto de declaración aduaneira verbal ou escrita poderán utilizar o circuíto vermello cando acrediten a condición de traballadores fronteirizos por medio da exhibición do documento identificativo previsto no apartado cuarto.

Finalidade

Aplicación efectiva do sistema tributario estatal e aduaneiro.

Interesados

 • Cidadáns e residentes (viaxeiros que teñen a condición de traballadores fronteirizos)

 Datos

 • NIF/DNI, Nome e Apelidos, Enderezo, Teléfono

Tratamentos

 • Recollida 
 • Rexistro
 • Almacenaxe
 • Estruturación 
 • Modificación
 • Actualización
 • Copia
 • Análise
 • Consulta
 • Extracción
 • Difusión
 • Interconexión
 • Limitación
 • Supresión 
 • Destrución
 • Outros

Destinatarios

 • Facenda Pública e Administración Tributaria

Transferencias internacionais

Non se prevén

Prazos previstos para a supresión

Os datos solicitados non se borrarán e permanecerán nas bases de datos da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para poder dar cobertura a posibles requirimentos legais ou outro tipo de reclamacións que poidan xurdir.

Elaboración de perfís

De acordo coas accións encomendadas á AEAT para o exercicio das súas funcións, os datos das actividades poderán ser tratados para a análise e minaría de datos.

Medidas técnicas/organizativas

Todos os datos tratados foron avaliados a través dunha análise de riscos, obtendo a relación de medidas técnicas e organizativas a aplicar.

As devanditas medidas foron aplicadas de acordo co Plan de adecuación aprobado.

Máis información