Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

5.47. Impostos especiais, documentos de produción

Descrición da actividade

Xestión e control fiscal do imposto correspondente ás operacións dos establecementos de Impostos Especiais.

Finalidade

Aplicación efectiva do sistema tributario estatal e aduaneiro.

Interesados

 • Contribuíntes e suxeitos obrigados (suxeitos pasivos do imposto especial, outros obrigados tributarios e destinatarios de produtos bonificados)
 • Propietarios ou arrendatarios (titulares de establecementos)

 Datos

 • NIF/DNI, Nome e Apelidos
 • Código de Actividade do Establecemento (CAE)
 • Información comercial
 • Datos relativos aos titulares do establecemento e datos das declaracións de operacións que presentaron con información relativa ás entradas e saídas de produtos do establecemento, con indicación do destino dos produtos.

Tratamentos

 • Recollida 
 • Rexistro
 • Almacenaxe
 • Estruturación 
 • Modificación
 • Actualización
 • Copia
 • Análise
 • Consulta
 • Extracción
 • Difusión
 • Interconexión
 • Limitación
 • Supresión 
 • Destrución
 • Outros

Destinatarios

Non se prevén

Transferencias internacionais

Non se prevén

Prazos previstos para a supresión

Os datos solicitados non se borrarán e permanecerán nas bases de datos da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para poder dar cobertura a posibles requirimentos legais ou outro tipo de reclamacións que poidan xurdir.

Elaboración de perfís

De acordo coas accións encomendadas á AEAT para o exercicio das súas funcións, os datos das actividades poderán ser tratados para a análise e minaría de datos.

Medidas técnicas/organizativas

Todos os datos tratados foron avaliados a través dunha análise de riscos, obtendo a relación de medidas técnicas e organizativas a aplicar.

As devanditas medidas foron aplicadas de acordo co Plan de adecuación aprobado.

Máis información