Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

5.71. Procedemento inspector de Aduanas e Impostos Especiais

Descrición da actividade

Xestión dos procedementos inspectores de tributos que se realizan no ámbito dos tributos sobre o comercio exterior, Impostos Especiais e Impostos ambientais. Para iso trátase información sobre as fases previas, actas e actuacións asociadas, así como información relevante das persoas físicas e entidades xurídicas asociadas aos devanditos procedementos.

Finalidade

Aplicación efectiva do sistema tributario estatal e aduaneiro.

Interesados

 • Contribuíntes en actuacións inspectoras ou fases previas

 Datos

 • DNI/NIF ou pasaporte, nome e Apelidos ou razón social, Enderezo, Clave de conexión con datos, identificativo non residentes
 • Características persoais
 • Información comercial
 • Transaccións de bens e servizos

Tratamentos

 • Recollida 
 • Rexistro
 • Almacenaxe
 • Estruturación 
 • Modificación
 • Actualización
 • Copia
 • Análise
 • Consulta
 • Extracción
 • Difusión
 • Interconexión
 • Limitación
 • Supresión 
 • Destrución
 • Outros

Destinatarios

 • Órganos MEH, MEC
 • Servizo Xurídico

Transferencias internacionais

Non se prevén

Prazos previstos para a supresión

Os datos solicitados non se borrarán e permanecerán nas bases de datos da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para poder dar cobertura a posibles requirimentos legais ou outro tipo de reclamacións que poidan xurdir.

Elaboración de perfís

De acordo coas accións encomendadas á AEAT para o exercicio das súas funcións, os datos das actividades poderán ser tratados para a análise e minaría de datos.

Medidas técnicas/organizativas

Todos os datos tratados foron avaliados a través dunha análise de riscos, obtendo a relación de medidas técnicas e organizativas a aplicar.

As devanditas medidas foron aplicadas de acordo co Plan de adecuación aprobado.

Máis información