Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

5.72. Censo ampliado de Aduanas

Descrición da actividade

Xestión de contribuíntes, xa sexan persoas físicas ou xurídicas.

Finalidade

Aplicación efectiva do sistema tributario estatal e aduaneiro.

Interesados

 • Contribuíntes e obrigados
 • Calquera español ou estranxeiro con DNI, NIE (DGP) ou NIF (AEAT)
 • Persoas xurídicas estranxeiras

 Datos

 • NIF ou pasaporte, Nome e Apelidos, País, Enderezo
 • Transaccións de bens e servizos
 • Obrigas aduaneiras

Tratamentos

 • Recollida 
 • Rexistro
 • Almacenaxe
 • Estruturación 
 • Modificación
 • Actualización
 • Copia
 • Análise
 • Consulta
 • Extracción
 • Difusión
 • Interconexión
 • Limitación
 • Supresión 
 • Destrución
 • Outros

Destinatarios

 • Organismos SS
 • Órganos CCAA
 • CCAA
 • Órganos Admón. local
 • Deputacións Provinciais
 • Deputación Foral Navarra
 • Deputacións Forais Vascas
 • Cámara Comercio
 • DG Catastro
 • Xulgados
 • Interesados lexítimos

Transferencias internacionais

Non se prevén

Prazos previstos para a supresión

Os datos solicitados non se borrarán e permanecerán nas bases de datos da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para poder dar cobertura a posibles requirimentos legais ou outro tipo de reclamacións que poidan xurdir.

Elaboración de perfís

De acordo coas accións encomendadas á AEAT para o exercicio das súas funcións, os datos das actividades poderán ser tratados para a análise e minaría de datos.

Medidas técnicas/organizativas

Todos os datos tratados foron avaliados a través dunha análise de riscos, obtendo a relación de medidas técnicas e organizativas a aplicar.

As devanditas medidas foron aplicadas de acordo co Plan de adecuación aprobado.

Máis información