Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

5.75. Videovixilancia de instalacións aduaneiras

Descrición da actividade

Gravación e tratamento de imaxes para o control tributario e aduaneiro, de prevención do contrabando e de seguridade e vixilancia do persoal e viaxeiros, así como das instalacións e os medios, equipos ou xéneros de todo tipo que nelas encóntrense.

Finalidade

Aplicación efectiva do sistema tributario estatal e aduaneiro.

Garantir a seguridade de persoas, bens e instalacións.

Lexitimación

A AEAT, por lei, ten encomendada a aplicación efectiva do sistema tributario estatal e aduaneiro. Polo tanto, os tratamentos realizados no cumprimento das devanditas obrigas están lexitimados, de acordo aos requisitos que esixe o Regulamento UE 2016/679.

Ademais, o artigo 6.1.e do Regulamento UE 2016/679 estable que os datos persoais poderán ser tratados cando “o tratamento cómpre para o cumprimento dunha misión realizada en interese público …”. Desta forma, a finalidade da videovixilancia consiste en garantir a seguridade de persoas, bens e instalacións, o interese público lexitima o devandito tratamento.

Interesados

 • Persoas físicas que transitan polas bases e instalacións de Aduanas da AEAT e en xeral por aquelas instalacións aduaneiras suxeitas a medidas de videovixilancia
 • Datos
 • Imaxe/Voz

 Tratamentos

 • Recollida
 • Rexistro
 • Almacenaxe
 • Estruturación
 • Modificación
 • Actualización
 • Copia
 • Análise
 • Consulta
 • Extracción
 • Difusión
 • Interconexión
 • Limitación
 • Supresión
 • Destrución
 • Outros

Destinatarios

 • FFCC Seguridad do Estado
 • Autoridades xudiciais

Transferencias internacionais

Non se prevén

Prazos previstos para a supresión

Os datos solicitados borraranse no prazo máximo dun mes.

Elaboración de perfís

Non aplica

Medidas técnicas/organizativas

Todos os datos tratados foron avaliados a través dunha análise de riscos, obtendo a relación de medidas técnicas e organizativas a aplicar.

As devanditas medidas foron aplicadas de acordo co Plan de adecuación aprobado.