Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

5.89. Contactos de provedores

Descrición da actividade

Dispor dos datos das persoas de contacto nas empresas provedoras de material inventariable (non informático) da AEAT e de material consumible non inventariable dalgúns Centros.

Finalidade

Control de provedores.

Lexitimación

Segundo o artigo 6.1.c do Regulamento UE 2016/679, os datos de carácter persoal poderán ser tratados cando “o tratamento cómpre para o cumprimento dunha obriga legal aplicable ao responsable do tratamento ”.

Interesados

 • Provedores

Datos

 • Nome e Apelidos, Enderezo, Teléfono, Título de cortesía, fax, data de nacemento
 • Información comercial

Tratamentos

 • Recollida
 • Rexistro
 • Almacenaxe
 • Estruturación
 • Modificación
 • Actualización
 • Copia
 • Análise
 • Consulta
 • Extracción
 • Difusión
 • Interconexión
 • Limitación
 • Supresión
 • Destrución
 • Outros

Destinatarios

Non se prevén

Transferencias internacionais

Non se prevén

Prazos previstos para a supresión

Os datos solicitados non se borrarán e permanecerán nas bases de datos da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para poder dar cobertura a posibles requirimentos legais ou outro tipo de reclamacións que poidan xurdir.

Elaboración de perfís

Non aplica

Medidas técnicas/organizativas

Todos os datos tratados foron avaliados a través dunha análise de riscos, obtendo a relación de medidas técnicas e organizativas a aplicar.

As devanditas medidas foron aplicadas de acordo co Plan de adecuación aprobado.