Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

5.8. Pagamentos a provedores de CCAA e EELL

Descrición da actividade

Xestión das diferentes campañas de pagamentos a provedores de comunidades autónomas e entes locais. O obxectivo é acurtar períodos medios de pagamento e conseguir a sostibilidade financeira das administracións, coa realización dos correspondentes embargos.

Finalidade

Aplicación efectiva do sistema tributario estatal e aduaneiro.

Interesados

 • Contribuíntes e suxeitos obrigados
 • Provedores

 Datos

 • DNI/NIF, Nome e Apelidos
 • Transaccións de bens e servizos

 Tratamentos

 • Recollida
 • Rexistro
 • Almacenaxe
 • Estruturación
 • Modificación
 • Actualización
 • Copia
 • Análise
 • Consulta
 • Extracción
 • Difusión
 • Interconexión
 • Limitación
 • Supresión 
 • Destrución
 • Outros

Destinatarios

 • Facenda Pública e Administración Tributaria
 • Tribunal de contas ou equivalente autonómico

Transferencias internacionais

Non se prevén

Prazos previstos para a supresión

Os datos solicitados non se borrarán e permanecerán nas bases de datos da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para poder dar cobertura a posibles requirimentos legais ou outro tipo de reclamacións que poidan xurdir.

Elaboración de perfís

De acordo coas accións encomendadas á AEAT para o exercicio das súas funcións, os datos das actividades poderán ser tratados para a análise e minaría de datos.

Medidas técnicas/organizativas

Todos os datos tratados foron avaliados a través dunha análise de riscos, obtendo a relación de medidas técnicas e organizativas a aplicar.

As devanditas medidas foron aplicadas de acordo co Plan de adecuación aprobado.

Máis información