Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

5.90. Responsabilidade Patrimonial

Descrición da actividade

Xestión de expedientes de pagamento de costas procesuais e xestión de expedientes de responsabilidade patrimonial.

Finalidade

Xestión Económico-financeira.

Lexitimación

Segundo o artigo 6.1.c do Regulamento UE 2016/679, os datos de carácter persoal poderán ser tratados cando “o tratamento cómpre para o cumprimento dunha obriga legal aplicable ao responsable do tratamento ”.

Interesados

 • Partes do proceso xudicial
 • Reclamantes á AEAT en casos de Responsabilidade Patrimonial

Datos

 • NIF/DNI, Nome e Apelidos, Enderezo
 • Reclamación presentada, importes reclamados, datos procedementos xudiciais

Tratamentos

 • Recollida
 • Rexistro
 • Almacenaxe
 • Estruturación
 • Modificación
 • Actualización
 • Copia
 • Análise
 • Consulta
 • Extracción
 • Difusión
 • Interconexión
 • Limitación
 • Supresión
 • Destrución
 • Outros

Destinatarios

Non se prevén

Transferencias internacionais

Non se prevén

Prazos previstos para a supresión

Os datos solicitados non se borrarán e permanecerán nas bases de datos da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para poder dar cobertura a posibles requirimentos legais ou outro tipo de reclamacións que poidan xurdir.

Elaboración de perfís

Non aplica

Medidas técnicas/organizativas

Todos os datos tratados foron avaliados a través dunha análise de riscos, obtendo a relación de medidas técnicas e organizativas a aplicar.

As devanditas medidas foron aplicadas de acordo co Plan de adecuación aprobado.