Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

5.93 Rexistro de Operadores de Embarcacións Pneumáticas e Semiríxidas de Alta Velocidade

Descrición da actividade

Control e xestión das autorizacións de inscrición no Rexistro Especial de Operadores de Embarcacións Pneumáticas ou Semiríxidas de Alta Velocidade e de Autorización de Uso das citadas embarcacións.

Finalidade

Aplicación efectiva do sistema tributario estatal e aduaneiro e prevención e represión do contrabando.

Interesados

 • Suxeitos obrigados
 • Representantes legais
 • Patrón ou patróns da embarcación

Datos

 • DNI/NIF ou documento identificativo, nome e apelidos ou razón social, Nacionalidade, país e data de nacemento ou de constitución da persoa xurídica, domicilio, teléfono, correo electrónico (Características persoais
 • Información comercial, identificación da actividade ou actividades desenvolvidas
 • Datos económicos, financeiros e de seguros
 • Datos da embarcación e motores

Tratamentos

 • Recollida
 • Rexistro
 • Almacenaxe
 • Estruturación
 • Modificación
 • Actualización
 • Copia
 • Análise
 • Consulta
 • Extracción
 • Difusión
 • Interconexión
 • Limitación
 • Supresión
 • Destrución
 • Outros

Destinatarios

 • Forzas e Corpos de Seguridade do Estado
 • Centro Nacional de Intelixencia
 • Dirección Xeral da Mariña Mercante

Transferencias internacionais

Non se prevén

Prazos previstos para a supresión

Os datos solicitados non se borrarán e permanecerán nas bases de datos da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para poder dar cobertura a posibles requirimentos legais ou outro tipo de reclamacións que poidan xurdir.

Elaboración de perfís

De acordo coas accións encomendadas á AEAT para o exercicio das súas funcións, os datos das actividades poderán ser tratados para a análise e minaría de datos.

Medidas técnicas/organizativas

Todos os datos tratados foron avaliados a través dunha análise de riscos, obtendo a relación de medidas técnicas e organizativas a aplicar. As devanditas medidas foron aplicadas de acordo co Plan de adecuación aprobado.