Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

5.96. Gravacións das chamadas da CRA

Descrición da actividade

Gravación das chamadas entrantes e saíntes recibidos polos operadores da Central de Recepción de Alarmas de uso propio da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT ).

Finalidade

Ter elementos obxectivos para reclamación a empresas de seguridade ante incumprimentos de servizos de acuda requiridos en contratos de vixilancia e protección de edificios e / ou de mantemento de sistemas de seguridade subscrita pola AEAT coas citadas empresas. De igual forma cubrir co establecido pola normativa en relación con aviso Forzas e Corpos de Seguridade e servizos de emerxencia en caso de alarmas confirmadas.

Interesados

Empresas de seguridade adxudicatarias de contratos de vixilancia e protección de edificios da AEAT que inclúan entre as súas prestacións servizos de acuda así como aquelas que realicen servizos de mantemento dos sistemas de seguridade instalada naqueles e, en concreto, o persoal das mesmas designado para levar a cabo os servizos descritos nas citadas contratacións. Así mesmo Forzas e Corpos de Seguridade e servizos de emerxencias e en concreto o persoal que compón os centros Centros Operativos que recepcionan chamadas nos mesmos.

Datos

 • Voz

Tratamentos

 • Recollida
 • Rexistro
 • Almacenaxe
 • Estruturación
 • Modificación
 • Actualización
 • Copia
 • Análise
 • Consulta
 • Extracción
 • Difusión
 • Interconexión
 • Limitación
 • Supresión
 • Destrución
 • Outros 

Destinatarios

Non se prevén.

Transferencias internacionais

Non se prevén

Prazos previstos para a supresión

As chamadas serán borradas transcorridos dous anos

Elaboración de perfís

Non aplica.