Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

5.97. Autenticación do Sistema de Identificación Cl@ve PIN

Descrición da actividade

Tratamento da información necesaria para autenticar o servizo de Cl@ve PIN así como garantir a rastreabilidade e auditoría do uso do devandito servizo.

Finalidade

Permitir o acceso a PINs do Sistema de Identificación Cl@ve PIN, cos que poderá identificarse ante a Administración para acceder electronicamente aos trámites que o teñan habilitado.
Garantir a resolución de posibles incidencias.

Interesados

 • Cidadáns que utilizan o Sistema de Identificación Cl@ve PIN para relacionarse coas Administracións Públicas.

Datos

 • DNI/NIE. Datos de contraste.
 • Código elixido polo usuario e PIN.
 • Mensaxe SMS comunicado ao teléfono rexistrado.
 • Información do dispositivo necesaria para a aplicación Cl@ve PIN, notificación enviada á aplicación Cl@ve PIN e enderezo IP.
 • Información sobre a queixa ou incidencia, se aplica.

Tratamentos

 • Recollida
 • Rexistro
 • Almacenaxe
 • Estruturación
 • Modificación
 • Actualización
 • Copia
 • Análise
 • Consulta
 • Extracción
 • Difusión
 • Interconexión
 • Limitación
 • Supresión
 • Destrución
 • Outros

Destinatarios

Non se prevén

Transferencias internacionais

Non se prevén

Prazos previstos para a supresión

Os datos solicitados non se borrarán e permanecerán nas bases de datos da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para poder dar cobertura a posibles requirimentos legais ou outro tipo de reclamacións que poidan xurdir.

Elaboración de perfís

De acordo coas accións encomendadas á AEAT para o exercicio das súas funcións, os datos das actividades poderán ser tratados para a análise e minaría de datos.

Medidas técnicas/organizativas

Todos os datos tratados foron avaliados a través dunha análise de riscos, obtendo a relación de medidas técnicas e organizativas a aplicar. As devanditas medidas foron aplicadas de acordo co Plan de adecuación aprobado.

Máis información