Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

5.98. Subscrición Newsletter

Descrición da actividade

Envío dunha Newsletter semanal ao correo electrónico dos usuarios subscritos ao servizo.

Finalidade

Informar e asistir os cidadáns de temas en materia tributaria e aduaneira.

Lexitimación

Segundo o artigo 6.1.a do Regulamento UE 2016/679, os datos de carácter persoal poderán ser tratados se “o interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos”.

Interesados

 • Cidadáns subscritos

 Datos

 • Correo electrónico

Tratamentos

 • Recollida 
 • Rexistro
 • Almacenaxe
 • Estruturación 
 • Modificación
 • Actualización
 • Copia
 • Análise
 • Consulta
 • Extracción
 • Difusión
 • Interconexión
 • Limitación
 • Supresión 
 • Destrución
 • Outros

Destinatarios

Non se prevén

Transferencias internacionais

Non se prevén

Prazos previstos para a supresión

Os datos solicitados non se borrarán e permanecerán nas bases de datos da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

Elaboración de perfís

Non aplica.

Medidas técnicas/organizativas

As devanditas medidas foron aplicadas de acordo co Plan de adecuación aprobado.

Máis información