Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

5.9. Expedientes Procesuais

Descrición da actividade

Análise, xestión, información e seguimento dos procesos xudiciais en que a AEAT figura como parte. Tamén axuda ou soporte a procesos propios.

Trátase información relativa a persoas físicas e / ou xurídicas implicadas, identificadas no censo de contribuíntes (NIF, CIF, NIE), denuncias por comisión de delito no procesual penal, reclamación de créditos na orde concursal, demandas na orde civil, etc. Información de tipo económico ou procesual derivado das resolucións xudiciais: sancións pecuniarias (Responsabilidade Civil, multas), administrativas, ou penas privativas de liberdade. De todos os trámites e fases do procedemento contencioso e datos identificativos doutros actores nos procesos xudiciais: administradores concursais, peritos xudiciais, etc.

Finalidade

Aplicación efectiva do sistema tributario estatal e aduaneiro.

Interesados

 • Contribuíntes e suxeitos obrigados

 Datos

 • DNI, Nome e Apelidos, Enderezo
 • Materias obxecto de preitos xudiciais
 • Presuntos delitos denunciados en procesos penais
 • Información de impostos e cotas defraudadas constitutivas de delitos contra a Facenda Pública
 • Condenas procesuais con respecto a privación de liberdade, sancións administrativas e pecuniarias (Responsabilidade Civil, multas,...).
 • Reclamación de cantidades como acredor en Procesos Concursais (créditos concursais)
 • Información de convenios e procesos de liquidación en procesos concursais
 • Información sobre Administradores concursais, con información de domicilios e retribucións destes profesionais
 • Información sobre as fases procesuais con indicación expresa do Órgano xudicial vixente en cada unha delas .
 • Documentación remitida polos Xulgados

 Tratamentos

 • Recollida 
 • Rexistro
 • Almacenaxe
 • Estruturación 
 • Modificación
 • Actualización
 • Copia
 • Análise
 • Consulta
 • Extracción
 • Difusión
 • Interconexión
 • Limitación
 • Supresión 
 • Destrución
 • Outros

Destinatarios

 • Outros departamentos da Axencia Tributaria
 • Información concursal para Avogacías do Estado e Comunidades Autónomas

Transferencias internacionais

Non se prevén

Prazos previstos para a supresión

Os datos solicitados non se borrarán e permanecerán nas bases de datos da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para poder dar cobertura a posibles requirimentos legais ou outro tipo de reclamacións que poidan xurdir.

Elaboración de perfís

De acordo coas accións encomendadas á AEAT para o exercicio das súas funcións, os datos das actividades poderán ser tratados para a análise e minaría de datos.

Medidas técnicas/organizativas

Todos os datos tratados foron avaliados a través dunha análise de riscos, obtendo a relación de medidas técnicas e organizativas a aplicar.

As devanditas medidas foron aplicadas de acordo co Plan de adecuación aprobado.

Máis información

Información e seguimento dos procesos xudiciais en que a AEAT figura como parte. Contén información relativa a persoas físicas e / ou xurídicas implicadas, identificadas no censo de contribuíntes (NIF, CIF, NIE), e delas almacénase información relativa a denuncias por comisión de delito no procesual penal, reclamación de créditos na orde concursal, demandas na orde civil, etc. Achega información de tipo económico ou procesual derivado das resolucións xudiciais: sancións pecuniarias (Responsabilidade Civil, multas), administrativas, ou penas privativas de liberdade. Tamén contén información de todos os trámites e fases do procedemento contencioso e datos identificativos doutros actores nos procesos xudiciais: administradores concursais, peritos xudiciais, etc. A información utilízase para análise, xestión e seguimento de procesos xudiciais, e para minaría de datos. Ademais, ofrécese aos Departamentos da Axencia Tributaria como axuda ou soporte a procesos propios.