Saltar ao contido principal

Aviso sobre incidencia técnica na Sede o 20 de xullo de 2022

O día 20 de xullo de 2022, produciuse unha incidencia técnica na Sede Electrónica da Axencia Tributaria.Como consecuencia houbo un período de indispoñibilidade do servizo de aproximadamente unha hora entre as 13:00 e as 14:00.

Nestas circunstancias, constatáronse determinadas incidencias na presentación e no pagamento de declaracións mediante a obtención do NRC.

O NRC é o código alfanumérico que xustifica o pagamento dunha determinada obriga tributaria por un cidadán.

As distintas situacións nas que se pode encontrar vostede, son as seguintes:

  1. Se vostede ingresou o importe, obtendo o NRC, e non podía presentar a autoliquidación con ese ingreso ao non o recoñecer o sistema informático ese NRC, pódense dar varios casos:

    1. Logrou presentar finalmente a autoliquidación, xa sexa o 20 de xullo ou posteriormente, pero con recoñecemento de débeda, xa fose sen ingreso ou con solicitude de aprazamento.Neste suposto, a Axencia Tributaria casará a autoliquidación co ingreso efectuado, non tendo que facer nada máis.

    2. Non logrou presentar a autoliquidación.Neste suposto, dispón ata o 28 de xullo para presentala, facéndoo mediante a utilización do primeiro NRC (o que lle deu erro e non se recoñeceu o día 20 de xullo), xa que actualmente volve estar dispoñible para o seu uso na devandita presentación.

  2. En calquera outro caso, se estima que ten unha incidencia pendente, presente un escrito vía Registro indicando pormenorizadamente as circunstancias deste, inserindo no título:“INCIDENCIA SEDE 20 XULLO”.

Por último, desculpámonos polas molestias ocasionadas e infórmase que a presentación fose de prazo das autoliquidacións afectadas por esta incidencia concreta non xerarán recargas, nin sancións.