Saltar ao contido principal

Imposto sobre Sociedades e Imposto sobre a Renda de non Residentes 2019

Coincidindo co inicio do prazo xeral de presentación do Imposto sobre Sociedades e Imposto sobre a Renda de non Residentes, exercicio 2019, publicouse un portal que reúne todas as novidades e axudas para a campaña.

Este ano como novidade e mellora na asistencia na cumprimentación do modelo 200 ofrécense datos fiscais correspondentes ao exercicio 2019.O devandito servizo está dispoñible en linguas cooficiais e en inglés.

Así mesmo para este exercicio, disponse dun simulador que permite confeccionar a declaración do modelo 200 correspondente ao exercicio 2019 sen necesidade de identificarse con certificado electrónico, polo que pode utilizarse para realizar as probas e comprobacións necesarias, previas á presentación.

De forma adicional informámoslle que, como en exercicios anteriores, conta cunha funcionalidade  que lle permitirá incorporar de forma automática os datos contables na súa declaración (balance, conta de perdas e ganancias e estado de cambios no patrimonio neto).Finalmente recordámoslle que conta co Manual do Imposto.